กระดานสนทนา

อยากถามทางไปห้าง Takeya ตึกม่วงที่โตเกียวและวัดอาซากุสะ
1. ตึกม่วง จากสถานีรถไฟ Ueno จะต้องออกด้วย exit อะไร
2. วัดอาซากุสะ ต้องออกที่สถานี Asakusa exit อะไร
ขอบคุณมากคะ 
ไม่พบข้อมูล.!